pondelok 15. apríla 2013

Bábätka protestujú: "Chceme byť dojčené!"


Aké informácie o zdravej výžive detí ovplyvňujú všetky mamy?

Čo všetko získa dieťa dojčením?


Vo vyspelých krajinách sa postupne obmedzuje reklama na umelú výživu, ktorá svojou silnou kampaňou zneistila mamičky a nesprávne ovplyvnila povedomie o správnej výžive detí. 

Reklama nesmie klamať o tom, že umelé mlieko je kvalitatívne na úrovni materského mlieka. Je iba jeho neplnohodnotnou  náhradou v určitých nevyhnutných prípadoch a stále patrí do kategórie liečiv.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a UNICEF spolu s ďalšími odborníkmi vypracovali Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka. 

Kódex obmedzuje marketing týchto výrobkov tak, aby bolo dojčenie ochránené. Preto všetky letáčiky, reklamné zásielky, brožúrky a vzorky priamo odporujú tomuto kódexu.

Reklama na náhrady materského mlieka by mala byť podľa kódexu preto zakázaná (analogicky ako reklama na alkohol a cigarety). Má však iba odporúčací charakter.

Najväčším nedostatkom súčasnej legislatívy na Slovensku je, že iba čiastočne reguluje reklamu na tieto výrobky a vo väčšine bodov  je v rozpore s Medzinárodným kódexom. Len malá časť z neho je zahrnutá v zákone č. 147/2001 Z.z. Národnej rady SR o reklame a v Potravinovom kódexe SR.

Zaujímavé riešenie
V roku 2012 starosta mesta New York kvôli podpore dojčenia sťažil cestu dostať sa k umelým mliekam ich stiahnutím z voľne dostupných pultov. V prípade záujmu o umelé mlieko, bude mamička  zdravotnou sestrou odborne informovaná o dojčení a výžive. Až potom vie mamička získať recept na umelú formulu.

Pre niekoho trošku prehnané, ale kvôli podpore informovanosti matiek možno opodstatnené. Hlavne preto, že podľa odborníkov až 98% žien je schopných dojčiť svoje deti.
 
Aj tento článok sa snaží len o vyrovnanie skóre pri informovanosti a vytváraní povedomia o materskom mlieku oproti jeho náhrade.

A aké sú výhody dojčenia?
Materské mlieko obsahuje všetky potrebné  živiny, minerály, vitamíny, rastové faktory a obranné látky potrebné pre správny vývin dieťaťa. Je vždy čerstvé, sterilné a má správnu teplotu. Jeho produkcia sa zvyšuje dopytom zo strany bábätka. Materské mlieko je ľahko stráviteľné, nezaťažuje tráviaci trakt, pečeň a obličky.

Zvyšuje odolnosť voči infekciám a znižuje chorobnosť (zápal stredného ucha, zápal hrtana a priedušiek, infekcie tráviaceho traktu, chorobnosť dýchacích ciest). Znižuje možnosť výskytu alergie a riziko náhleho úmrtia.

Pozitívne ovplyvňuje správny vývin sánky a zubov. Podporuje správny vývoj kosti a v budúcnosti ma vplyv na menšie riziko osteoporózy.

V dospelosti je menšie riziko výskytu vysokého krvného tlaku, obezity, aterosklerózy, cukrovky, málokrvnosti a infarktu.

Je dôležitým psychosociálnym faktorom – prehlbuje vzťah dieťaťa s matkou, dáva mu pocit bezpečia a istoty a je základom citovej stability. Priaznivo ovplyvňuje psychomotorický vývin dieťaťa.

Dojčené deti majú podľa overených výskumov vyššie IQ.

No nedajte materské mlieko svojmu dieťaťu, ak môžete. Je nejaká umelá výživa, ktorá toto všetko dokáže? Určite nie.

Jedinou výhodou umelých náhrad je ich použitie v prípade, ak matka z rôznych príčin nemôže dojčiť svoje dieťa. Vtedy je toto použitie opodstatnené.

Ako dlho dojčiť?
Po zvážení všetkých dostupných vedeckých dôkazov vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúčanie nasledujúceho znenia: „Odporúčame výlučné dojčenie do 6. mesiacov a potom s postupným zavádzaním príkrmov do 2. rokov a potom ďalej tak, ako to matke a dieťaťu vyhovuje.“ Pritom výlučné dojčenie znamená, že dieťa okrem materského mlieka neprijíma žiadne iné tekutiny či inú potravu.

Záver
Rozhodnutie ostane vždy na matke, ale nech má možnosť sa objektívne rozhodnúť na základe faktov a nie byť iba ovplyvnená reklamou.

V každom väčšom meste na Slovensku existujú centrá s poradkyňami v dojčení, ktoré mamičke v prípade ťažkosti poskytnú odbornú radu a psychickú oporu, pretože až 99% ťažkosti, ktoré sa vyskytnú s dojčením, sa dá vyriešiť.

Babysitting Košice

Čítaj súvisiace články:
Viete o tom, že mamička má vplyv na detské zúbky?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára