piatok 8. februára 2013

Vplyv televízie na psychický vývin detí

V súčasnosti  má televízia vo väčšine domácnosti veľmi veľký vplyv. Pozeráme množstvo programov a relácií, televízia je často pustená, aj keď sa na ňu nikto nepozerá.

Myslíme si, že pre zdravý vývin detí je sledovanie televízie dobré, veď sedia pokojne a nevystrájajú a predpokladáme, že zvyšuje ich koncentráciu, avšak opak je pravdou.

Deti zvyknuté na časté sledovanie televízie strácajú záujem o spoločné hry a rozprávanie sa, kde sa vyžaduje aktívna účasť na komunikácií, sústredenie, trpezlivosť a načúvanie, čo televízia nevyžaduje. Hoci uponáhľanosť doby a zrýchlený rytmus života neprajú pracujúcim mamičkám, ktoré sa snažia čo najviac venovať svojim deťom, je dobre  ak vieme, prečo ju máme regulovať.

Čo fascinuje deti na televízií
Rýchlo meniace sa obrázky a scény, akcia v príbehu, vždy iný uhol pohľadu, toto všetko fascinuje deti rôznych vekových kategórií.  Ale rýchly sled obrázkov nevie dieťa mentálne spracovať. Detský mozog nie je dostatočne pripravený na sledovanie rýchlo sa meniacich obrázkov. Spôsobuje to utlmenie pozornosti a zníženie kapacity pamäti.

Ako deti vnímajú obsah
Malí škôlkari vnímajú obsah televízie rovnako reálne ako svet okolo seba. Majú pocit, akoby boli súčasťou týchto scén. Až v predškolskom veku začínajú chápať, že ide len o príbeh. Školáci už vedia rozlíšiť skutočnosť od fikcie a vedia sa vcítiť do jednotlivých postáv. Starší žiaci vo veku od 11 rokov pozerajú televíziu približne ako dospelý. Oproti dospelým sa však nevedia dištancovať od ponúkaných obsahov.

Ako dlho by mali deti pozerať televíziu
Podľa odporúčaní psychológov by deti do jedného roka kvôli psychickej náročnosti nemali vôbec pozerať televíziu. Vo veku 1 až 3 rokov by to malo byť 15 minút denne. Od 3 do 5 rokov 30 minút denne. Od 6 do 10 rokov  1-2 hodiny denne.

Ako správne používať televíziu
Považujme ju za niečo výnimočné, čo spestrí deťom a rodičom spolu strávený čas. Vyberajme starostlivo a pozerajme v presne stanovenom čase počas dňa. Hovorme s deťmi spolu o obsahu, vyjadrujme svoje kladné a záporne postoje k jednotlivým postavičkám. Odpovedajme deťom na všetky otázky týkajúce sa deja príbehu. Nechajme dieťa prerozprávať obsah príbehu vlastnými slovami, dozviete sa o jeho  predstavách a detailoch, ktoré ho zaujali.

Čo potrebuje dieťa viac ako televíziu
Čas, ktorý strávi dieťa do 6 rokov pred televíziou, je čas, ktorý mu bude chýbať na rozvoj jeho kreatívneho myslenia. Na správny vývoj kreatívneho myslenia  našich detí majú vplyv spoločné hry, počúvanie príbehov čítaných z rozprávkových knižiek, rozprávanie sa o veciach, ktoré dieťa videlo a zažilo na prechádzke vonku. Príbeh, ktorý dieťaťu rozprávame alebo čítame, vytvára v mysli detí vlastné obrazy a predstavy. Rozprávaním sa o príbehu ho podnecujeme k premýšľaniu. Prostredníctvom dialógu si osvojuje vyjadrovacie prostriedky a formuluje vlastné myšlienky. Jeho reč a myslenie sa tak vyvíja prirodzene.

V dnešnej dobe plnej zhonu, starostí a pracovnej vyťaženosti  trávia rodičia s deťmi málo času pri bežných každodenných činnostiach, pri ktorých by sa mohli porozprávať, zodpovedať deťom otázky a zaspievať si spolu.

Keď si to zhrnieme, tak rozhodnutie rodiča správne používať televíziu ovplyvní psychický vývin jeho dieťaťa viac ako televízia samotná. Nájsť si čas na deti a venovať sa im je preto investíciou do ich jedinečných osobností.

Babysitting Košice

Čítajte súvisiace články:
Deti sa prestávajú spolu hrať, k slovu sa dostávajú mobily a tablety


foto:photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/anthonybaker/180109792/">Anthony Baker</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">cc</a>

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára