štvrtok 17. januára 2013

Čo všetko by mal vedieť váš prváčik pri nástupe do školy?

Veľakrát si rodičia myslia, že prvá trieda je len akousi prípravou pre dieťa na vstup do školy a učenie. Opak je však pravdou. 


Pre školáčika sa nástupom do školy zmení jeho doterajší denný režim a zvyky. Zatiaľ sa len hral s kamarátmi, spal cez obed, hrou sa učil základné veci o živote a svete.

Väčšinu času bude teraz sedieť v lavici a prechádzať sa bude môcť len počas prestávky. Už od prvých dní sú deti zavalené novými informáciami, pravidlami a dojmami. Z dôvodu nepripravenosti každým rokom pribúda viac detí s odkladom školskej dochádzky.

Je však vaše dieťa naozaj pripravené na školu a čo by malo vedieť pri nástupe do školy?

 • musí poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie
 • hovoriť zrozumiteľne, plynule, rozumieť hovorenému slovu, chápať pokyny
 • pomenovať bežné predmety a ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál)
 • poznať základné a rozlišovať doplnkové farby (napr. tyrkysová)
 • rozlišovať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, prípadne aj dni v týždni
 • poznať a pomenovať prírodu živú a neživú (kvety, stromy, kry, zeleninu, ovocie, zvieratá, základné      vlastnosti piesku, vody, kameňa a hliny)
 • poznať základné pravidlá cestnej premávky
 • pomenovať časti ľudského tela, zmyslové orgány a základné zásady starostlivosti o zdravie
 • mať zaužívané základné hygienické návyky
 • dieťa má byť sociálne zrelé (nerobí mu problém ostať bez rodiča, vedieť sa pozdraviť, nadviazať kontakt s novými kamarátmi, poďakovať, poprosiť)
 • správne držať ceruzku, napodobniť tvar písma, nakresliť ľudskú postavu (s hlavou, krkom, rukami, nohami a bruchom)
 • kresliť čiary, vlnovky a osmičky, vyfarbiť obrázok, strihať a modelovať
 • skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, robiť kotrmelce
 • narátať do 10, poznať číslice od 1 do 10 a vedieť ich priradiť k počtu, rozlišovať, čo je viac, menej, veľa, trochu a málo
Ako teda najlepšie pripraviť prváčika na školu?
Odporúčame s deťmi veľa kresliť. Ak stále nedrží správne ceruzku, skúste mu zabezpečiť trojhranné ceruzky. Pozorujte svet okolo seba, odpovedajte im na otázky. Zhotovujte si rôzne výtvarné práce (skladanie, lepenie, strihanie). Trénujte s ním pamäť a predstavivosť rôznymi logickými hrami (pexeso, skladačky, puzzle).

Prajeme vám pritom veľa elánu, zábavy a trpezlivosti. Verte či nie, stojí to za to vidieť svojho prváčika, ako mu to v škole ide.

Babysitting Košice

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára