nedeľa 3. marca 2013

Kedy je ten správny čas na škôlku?


V akom veku by bolo najlepšie dať dieťa do kolektívu? Ako rozpoznáme jeho zrelosť na škôlku? Čím ho obohatí pobyt v škôlke?


Podľa odborníkov je dieťaťu do troch rokov najlepšie doma s matkou a v kruhu najbližšej rodiny, najviac to rešpektuje jeho prirodzenosť. V tomto období sa formuje jeho psychika.

Nestor detských psychológov Zdeněk Matějček tvrdieval, „Jasle by si deti nevymysleli, zato škôlku áno“. Psychológ Jozef Šturma vysvetľuje, „Jasle sú iba núdzové riešenie. Je to potreba rodičov, naopak škôlku deti potrebujú na svoj plný rozvoj, potrebujú poznávať svojich vrstovníkov“.


Psychológovia preto odporúčajú nástup dieťaťa do škôlky vo veku 3 - 4 rokov.

Pre dieťa je vo veku do troch rokov prospešné, okrem kontaktu s matkou, stretávanie sa s členmi širšej rodiny a rovesníkmi, trávenie s nimi dostatok času. Prispieva to k odbúraniu prílišnej závislosti od matky prirodzeným spôsobom a zároveň sa dieťa stáva primerané sebavedomím, keď mu nerobí problém krátkodobé odlúčenie od matky. Jeho zrelosť pre škôlku sa dá rozpoznať aj podľa stupňa samostatnosti  - je bez plienok, chodí na záchod, nemá cumeľ, pije z pohára a nie z fľaše s cumľom, vie samo papať lyžicou a hlavne vydrží bez vás.

Materská škola a detský kolektív by mal byť pre dieťa obohatením jeho skúsenosti. Deti sa naučia samostatnosti a spôsobu, ako sa začleniť do kolektívu, spolupracovať a súťažiť s ostatnými, riadiť sa pravidlami a prijať aj obmedzenia.

Silnou stránkou škôlky je osvojenie si vedomosti, účelných zručnosti (zaobchádzanie s ceruzkou a inými pomôckami) a návykov (hygiena, udržiavanie poriadku, obliekanie). Sú tu aj príležitosti k rozvíjaniu vzťahu k iným deťom, vytváranie prvých priateľstiev  a rozvíjanie vlastnosti, ako je solidarita, družnosť, obetavosť, tolerancia a súcit.

Sú deti, ktoré sa na škôlku tešia. Tešia sa na nové hračky, kamarátov a nové prostredie. Pri tejto silnej motivácií si ani neuvedomujú blížiace sa odlúčenie od rodičov. Iné deti to prijímajú s plačom a vzdorom. Je potom na nás, ako im v tom pomôcť.

A ako pripraviť svoje dieťa na škôlku, aby sme sa vyhli alebo aspoň obmedzili prehnané emócie a plač?

Článok k tejto problematike nájdete na našom blogu pod názvom, „Ako pripraviť svoje dieťa na škôlku?“

Renáta Greculová

Čítajte súvisiace články:
Ako pripraviť svoje dieťa na škôlku?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára