nedeľa 17. marca 2013

Deti sa prestávajú spolu hrať, k slovu sa dostávajú mobily, tablety a televízia

Ako často vidieť deti sa zabávať bez počítača a televízie?


Viac detí vie hrať počítačovú hru alebo otvoriť webový prehliadač  než sa bicyklovať alebo plávať bez pomoci. (Zdroj: štúdia spoločnosti AVG Technologies)


Keď sa budete snažiť zodpovedať si otázku, či sa deti vedia spoločne ešte hrať, v mysli sa vám môže objaviť aj obraz detí pozerajúcich do mobilov, tabletov alebo notebookov. Sú síce spolu, ale každý pozerá do svojho technického zariadenia našej doby a ich komunikácia spočíva v rozprávaní o tom, čo tam kto našiel alebo aké skóre má v hre.

Ihriská a športoviská sú prázdne a v bytoch počuť jemný zvuk počítačov alebo hlasnú televíziu. Aj to dieťa, ktoré sa nakoniec rozhodne vybehnúť pred blok často zistí, že vonku nikto nie je. Neostane mu nič iné, len sa vrátiť domov k počítaču alebo televízii. Aj toto sa stáva realitou dnešnej doby, hoci mnohí rodičia sa tomu snažia predchádzať zapájaním svojich detí do rôznych aktivít.

To, že deti láka hrať sa na počítači alebo sledovať televíziu, je v dnešnej dobe prirodzené. Ľudia sú od narodenia pohodlní a ochotní sa nechať obslúžiť zábavným priemyslom. Pokiaľ sa deti stretnú po hodinách strávených na počítači alebo televízii je jasné, že si budú len veľmi ťažko hľadať cestu k nejakej detskej hre.
 
Doteraz ich bavil zábavný priemysel a teraz stoja zoči-voči realite sveta. Teraz majú oni vyvinúť snahu, dať do toho nápad, energiu a tým prebudiť svoju kreativitu. No nejako to nejde. Všetko je pomalé, nudné a hlavne deti nie sú zvyknuté niečo vymyslieť.

Nič nevie konkurovať rýchlo sa meniacim obrázkom na počítači a v televízii. Reálny svet je jeden veľký statický a nudný obraz, bez akcie, náboja a vzrušenia. On nezabáva, čaká, čo vymyslí dieťa.

Detský svet sa zmení vplyvom fantázie, ktorá sa prebudí len v hre. V hre, ktorá vie deti zaujať a vtiahnuť do deja. Vtedy uvidíme svoje dieťa pohrúžené do hry tak, akoby svet okolo ani nebol.

Mnohí rodičia si to všimnú na nejakej detskej akcii, kde je zabezpečená animátorka pre deti, ktorá ich zaujme kreatívnou hrou a vtiahne ich do nejakého príbehu, ktorý pohltí ich predstavivosť. Vtedy si všimnete, že sú tak pohrúžené do príbehu a hier, že nevnímajú okolité dianie a nemajú čas niečo zjesť a napiť sa.

Ich tvár žiari, zbadáte na nej úsmev a mimika prezrádza, že predstavivosť pracuje. Vtedy si uvedomíte, že v našich deťoch je stále chuť sa hrať, len sa to nevie dostať von cez všetok ten technický pokrok. Všetka tá kreativita a duchaprítomnosť je naspäť a deti sú opäť deťmi.

Aj napriek tomu, že sú rodičia dosť vyťažení povinnosťami, je dobré, ak sa s deťmi zahrajú nejaké kolektívne hry.  Podporia tým v nich rozvoj kreatívneho myslenia. Počas letných prázdnin im zabezpečte detský tábor so zaujímavým programom. Ak je to možné, navrhnite zamestnávateľovi firemnú akciu, kde sa o deti postarajú animátorky so zaujímavým programom.

Prihláste ich na rôzne krúžky, či už športové, hudobné alebo podľa ich záujmu. Nevadí, že zatiaľ neprejavili svoj talent, podstatné je, že ich to dostane od televízie a počítačov a prebudí to v nich kreativitu. Buduje sa v nich zmysel pre kolektív, pravidelnosť, disciplínu a tým sa rozvíja ich emocionálna zrelosť. A možno ich koníček prerastie v niečo väčšie.

Svojou troškou sa snažíme prispieť aj my v Babysitting Košice, keď organizujeme pre deti narodeninové oslavy a detské akcie so zaujímavým program. Možno to bude len kvapka v mori, ale naše deti nám predsa za to stoja!


Čítajte súvisiace články:
Vplyv televízie na psychický vývin detí


Foto: photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/lulieboo/5747511038/">Sweet Carolina Photography</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">cc</a>

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára